Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oseltamivir

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm