Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxikodon

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att oxikodon är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Oxikodon har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att oxikodon är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av oxikodon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Tillverkare har på fass.se angett att data saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Enoxy Depot (oxikodon) från Teva (hämtad 2023-03-16).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: LogP = 0,66.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av oxikodon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm