Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxitetracyklin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att oxitetracyklin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att oxitetracyklin kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att oxitetracyklin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av oxitetracyklin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.


Denna sammanfattande information om oxitetracyklin kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.


För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Terracortril (hydrokortison, oxitetracyklin) från Pfizer (hämtad 2022-12-09).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av oxitetracyklin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Oxytetracyklin ingår i rapporten "Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö" och har detekterats i utgående vatten från avloppsreningsverk. Oxytetracyklin analyserades även i IVL:s rapport från 2014, men låg under detektionsgränserna. Region Stockholm analyserar för oxytetracyklin. De senaste åren har nivåerna legat under detektionsgränserna.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm