Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxkarbazepin

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm