Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxytocin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan inte uteslutas

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-06-14). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-06-14. Finns ingen Fass-info eller assesment report. Ändrat undantag till Kan inte uteslutas och tagit bort informationen "Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan." Ändrat miljöriskdatum från 2011-01-01 till 2019-06-14.