Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxytocin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att oxytocin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att oxytocin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att oxytocin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av oxytocin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för oxytocin (2023-06-28). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm