Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paklitaxel

Sammanfattning

Fara 6* P 0 B 3 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm