Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pamidronsyra

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att pamidronsyra är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att pamidronsyra kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att pamidronsyra är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av pamidronsyra kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för pamidronsyra (2024-04-05). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm