Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pamidronsyra

Sammanfattning

Fara 4* P 3* B 0 T 1* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm