Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paratyroideahormon

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Assessment report

Assessment report för Natpar (paratyreoideahormon) 23 februari 2017, EMA/180882/2017.

"Natpar is a protein and has an identical in structure to the endogenous human 84-amino-acid hormone. It is therefore exempted from the need to provide an environmental risk assessment as this naturally occurring hormone is unlikely to result in significant risk to the environment."

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-04-24).

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-04-24

[Helena Ramström 2019-04-24] Finns ingen Fass-info. Finns assessment report för Natpar från 2017. Inget i några mätrapporter. Ändrat riskår från 2009 till 2017 som assessment report är ifrån.