Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paratyroideahormon

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapporten.

Risk. Undantagen.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Natpar (paratyreoideahormon) 23 februari 2017, EMA/180882/2017.

"Natpar is a protein and has an identical in structure to the endogenous human 84-amino-acid hormone. It is therefore exempted from the need to provide an environmental risk assessment as this naturally occurring hormone is unlikely to result in significant risk to the environment."

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas på fass.se (2020-08-12). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-08-12] Ingen Fass-info. Ingen ny utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2019-04-24 och datum för miljörisk 2019-04-24 till 2020-08-12. [Helena Ramström 2019-04-24] Finns ingen Fass-info. Finns assessment report för Natpar från 2017. Inget i några mätrapporter. Ändrat riskår från 2009 till 2017 som assessment report är ifrån.