Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pegfilgrastim

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Assessment report

Det finns utredningsrapporter för flera läkemedel. Assessment report för Grasustek (pegfilgrastim) 26 April 2019, EMA/CHMP/323149/2019, är den senaste (sökning EMAs webbplats 2019-08-21).

"Based on the CHMP Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use (CHMP/SWP/4447/00 corr. 2) which states that proteins are exempted from the need to submit studies because they are unlikely to result in a significant risk to the environment due to their nature, the applicant submitted a justification for not submitting an environmental risk assessment. Pegfilgrastim is already used in existing marketed products and no significant increase in environmental exposure is anticipated."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Amgen (Pegfilgrastim) från Amgen (hämtad 2019-08-21).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP /SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm