Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Perfenazin

Information

Fara - P - B 3 T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm