Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Permetrin

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Medelhög

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass Nix (permetrin) (hämtad 2013-09-03). Ingen ny miljöinformation för permetrin finns publicerad på Fass.se (2018-09-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Nix (permetrin) (hämtad 2013-09-03).

Fara

Persistens: "Halveringstiden för nedbrytning i jord är 5-55 dygn. [---] Permetrin bryts ned långsamt i miljön."

Bioackumulation: "Permetrin har hög potential att bioackumuleras (BCF 400-20 000 [fisk]). Substansen har högt log KOW (6,5 i 25°C) och egenskaperna är bekräftade i studier på bland annat fisk."

Akuttoxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för hinnkräfta (D. magna) 0,0001 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige "under senaste året" (oklart vilket år som avses). PEC/PNEC = 1,7 vilket ger risken medelhög.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-09-06] Har kollat försäljningen i Concise, både human och veterinär användning. Försäljningen totalt apotek har minskat från 2013 och till 2017. Risken kan därmed ha ändrats, men låter det vara eftersom det framgår att Fass-texten är från 2013. [Helena Ramström 2018-06-27] Finns ingen ny info, varken i Fass eller på EMAs webbplats. Finns arkivinfo. Har ”fyllt på” lite mer om P, B, T och risk. Finns ingen Fass-info eller assessment report. Ska det stå något om det? Samt risken – är från typ 2013. Ska jag ta fram försäljningsdata och räkna ut risken eller lägga in en brasklapp om att riskbedömningen är från före eller lika med 2013? Ta den med referensgruppen.