Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pimekrolimus

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att pimekrolimus är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att pimekrolimus bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att pimekrolimus är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av pimekrolimus kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för pimekrolimus (2022-10-28). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm