Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Piperacillin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att piperacillin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att piperacillin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att piperacillin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av piperacillin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för piperacillin (2024-01-24). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

 

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm