Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Podofyllotoxin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att podofyllotoxin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att podofyllotoxin bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att podofyllotoxin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av podofyllotoxin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för podofyllotoxin (2022-10-12). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm