Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Polymyxin B

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att polymyxin B är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att polymyxin B kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att polymyxin B är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av polymyxin B kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.


Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

 

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Terracortril med Polymyxin B (hydrokortison, oxitetracyklin, polymyxin B) från Pfizer (hämtad 2022-12-09).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av polymyxin B kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm