Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Povidon

Sammanfattning

Fara - P 3 B - T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm