Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prednisolon

Information

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Uppgiften om B baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2020-01-16). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Precortalon aquosum (prednisolon) från MSD (hämtad 2013-07-02).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Log Kow = 1.62 (QSAR estimate). BCF = 3.5 (QSAR estimate)."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Försäljningsdata i Sverige finns för år 2011. "PEC/PNEC could not be calculated due to lack of ecotoxicity data which justifies the phrase "Risk of environmental impact of prednisolone cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.”

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Prednisolon har uppmätts i renat avloppsvatten i koncentrationer upp till 50 ng/L.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-01-16] Finns ingen Fass-info. Finns med i Stockholm vattenrapport men inte i några andra mätrapporter. Tagit bort Fass-referensen eftersom det inte finns någon aktuell info på fass.se. Lagt in Stockholm vattenrapport. Ändrat revideratdatum från 2019-01-21 till 2020-01-16. [Helena Ramström 2019-01-21] Ändrat tillbaka för P och T, dvs. "-" då data saknas. [Helena Ramström 2018-07-06] Ingen ny Fass-info eller assessment report. Finns arkivinfo från 2013. Persistent och T ändrat från - till 3 då data saknas med "osäkerhet".