Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prednisolon

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Precortalon aquosum (prednisolon) (hämtad 2013-07-02).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Log Kow = 1.62 (QSAR estimate). BCF = 3.5 (QSAR estimate)."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Försäljningsdata i Sverige finns för år 2011. "PEC/PNEC could not be calculated due to lack of ecotoxicity data which justifies the phrase "Risk of environmental impact of prednisolone cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.”

Övrigt

Miljöinformation saknas på fass.se i dagsläget (2018-07-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-01-21

[Helena Ramström 2019-01-21] Ändrat tillbaka för P och T, dvs. "-" då data saknas. [Helena Ramström 2018-07-06] Ingen ny Fass-info eller assessment report. Finns arkivinfo från 2013. Persistent och T ändrat från - till 3 då data saknas med "osäkerhet".