Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pregabalin

Fara 3* P 3 B 0 T 0* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm