Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prilokain

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm