Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Progesteron

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att progesteron är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att progesteron bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att progesteron är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av progesteron kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för progesteron (2023-09-25). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.


Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm