Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Proklorperazin

Fara 8* P 3 B 3* T 2* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm