Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propiomazin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Det kan inte uteslutas att propiomazin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Propiomazin har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att propiomazin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av propiomazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation för Propavan (propiomazin) från Sanofi AB (hämtad 2021-06-29)

Fara

Persistens: "No degradation data are available."

Bioackumulation: "Log Pow = 4.79 (experimentally determined with unknown method). Since log Pow > 4, propiomazine has high potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Inga data.

Risk

"The PEC/PNEC ratio could not be determined since no ecotoxicological test results are available."

Fass miljöinformation för Propiomazin Orifarm från Orifarm Generics AB (hämtad 2021-06-29)

Fara

Persistens: "No degradation data are available."

Bioackumulation: "Log Pow = 4.79 (experimentally determined with unknown method). Since log Pow > 4, propiomazine has high potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Inga data.

Risk

"The PEC/PNEC ratio could not be determined since no ecotoxicological test results are available."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm