Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propiomazin

Information

Fara - P - B 3 T - Risk Kan ej uteslutas

Finns inga data för T-värdet. Miljöinformationen kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Propavan (propiomazin) (hämtad 2018-07-03).

Fara

Persistens: "No degradation data are available."

Bioackumulation: Log Pow = 4,79.

Kronisk toxicitet: Inga data finns.

Risk

"The PEC/PNEC ratio could not be determined since no ecotoxicological test results are available."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-21] Eftersom inga data finns för P och T har jag ändrat från 3* till "-". [Helena Ramström 2018-07-03] Ändrat riskbedömt från 2013 till 2014 försäljningsdata finns men ekotoxikologiska data för att räkna ut risken saknas.