Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propranolol

Information

Fara 3 P 0 B 0 T 3 Risk Försumbar

Propranolol är mycket väl undersökt både avseende förekomst i svenska vattendrag och effekt på vattenlevande organismer. De studier som rapporterar effekter vid låga koncentrationer har betydande brister. God säkerhetsmarginal.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2014 och substansens toxicitet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-23] Tagit bort: Rekommenderas i Kloka Listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka Listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.[Helena Ramström 2018-03-27] Tog bort "Substansen ingick inte bland de 101 substanser som analyserades i en nationell screening 2010." [Siv Martini 2015-11-11] Referens AstraZeneca 2013-04-06. Infon bortagen i fass av AZ! Dokumentarkivtext finns.