Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Protaminsulfat

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm