Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prukaloprid

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet.

Assessment report

Assessment report för Resolor (prukaloprid) 23 april 2015, EMA/CHMP/772340/2014 - adopted.

Fara

Persistens: OECD 308: "DT50, water = 2.2 days (river), 1.2 days (pond), DT50, sediment = DT50, whole system = 223 days (river), 240 days (pond) % shifting to sediment = 65-69%."

Bioackumulation: log Kow = -0,43 till 2,09 (pH 5 till 9). Konklusion ej B.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för alg, 440 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i assessment report från ett europeiskt perspektiv:

PEC = 0,01 mikrog/L.

PNEC = Lägsta NOEC, 440 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för 3 kroniska studier) = 44 mikrog/L.

PEC/PNEC = 0,000227, dvs. försumbar

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-12-13). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-12-13] Ingen Fass-info. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2018-06-15 till 2019-12-13. [Helena Ramström 2018-06-14] Finns ingen Fass-info. [Helena Ramström 2018-04-06] Assessment report Resolor 23 April 2015 EMA/363746/2015: Tolkning av OECD 308 från referensgruppens möte 2018-01-30 är enligt mejl från Marlene Ågerstrand 2018-02-05 ska vara P=3 ("Det är för mycket osäkerhet att sätta 0."), LogKow -0.43 to 2.09 (pH 5 to 9) B=0, NOEC finns för tre trofinivåer och den känsligaste alg 0,44 mg/L vilket ger T=1 om Marlenes kategoriindelning går igenom på mötet i april 2018. Publiceras efter det mötet. PEC/PNEC uträknat från assessment report ger miljörisken försumbar.