Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prukaloprid

Sammanfattning

Persistens. Prukaloprid är persistent.

Bioackumulering. Prukaloprid har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Prukaloprid har måttlig kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av prukaloprid från ett europeiskt perspektiv har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapport för Resolor (prukaloprid) 2015.

Detaljerad information

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Resolor (prukaloprid) 23 april 2015, EMA/CHMP/772340/2014 - adopted.

Fara

Persistens: OECD 308: "DT50, water = 2.2 days (river), 1.2 days (pond), DT50, sediment = DT50, whole system = 223 days (river), 240 days (pond) % shifting to sediment = 65–69%."

Bioackumulation: log Kow = -0,43 till 2,09 (pH 5 till 9). Konklusion ej B.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för alg, 440 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i assessment report från ett europeiskt perspektiv:

PEC = 0,01 mikrog/L.

PNEC = Lägsta NOEC, 440 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för 3 kroniska studier) = 44 mikrog/L.

PEC/PNEC = 0,000227, dvs. försumbar.

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas på fass.se (2022-11-16). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm