Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rabeprazol

Fara 5* P 3* B 0 T 2 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-31

[Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM