Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rabeprazol

Sammanfattning

Fara 5* P 3* B 0 T 2 Risk Försumbar

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna uppgifter om miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm