Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Raloxifen

Fara 8 P 3 B 3 T 2 Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm