Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rasagilin

Sammanfattning

Fara - P - B - T 3* Risk Kan ej uteslutas

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna uppgifter om miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm