Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rasagilin

Fara - P - B - T 3* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm