Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rasburikas

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Fasturtec (rasburikas) från Sanofi AB (hämtad 2019-08-21).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-08-21 Helena Ramström] Ändrat revideratdatum från 2016-03-31 och datum för miljörisk 2010-01-01 till 2019-08-21.