Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reteplas

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Assessment report

Assessment report – scientific discussion – för Rapilysin (reteplas) publicerad 11/07/2006.

"A phase 1 environmental risk assessment revealed a negligible risk to the environment and therefore no further studies were required."

Fass miljöinformation

Miljöinformation för reteplas saknas på fass.se (2019-08-21). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation för Rapilysin från Actavis (hämtad 2011-07-08).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm