Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rifaximin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Rifaximin är persistent.
Bioackumulering. Rifaximin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Rifaximin har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Användning av rifaximin (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Xifaxan (rifaximin) från Norgine (hämtad 2021-01-21).

Fara

Persistens: "Ready degradability: The mean cumulative carbon dioxide production by mixtures containing rifaximin was negligible (equivalent to 1% of the theoretical CO2 production) at the end of the test on day 29. Degradation of the reference substance sodium benzoate was similar both in the presence and absence of rifaximin, which confirmed that the activity of the microbial inocula was not inhibited. Since the test mixtures are likely to have contained both rifaximin and its hydrolysis products, the result of this test indicates that rifaximin was neither readily biodegradable nor inhibitory to the activity of the bacterial inoculum. [---] Substance rifaximin does not pass the ready degradability test. The phrase “Rifaximin is potentially persistent” is thus chosen." Referensgruppen för kunskapskällan Läkemedel och miljö anser att utifrån dessa resultat är en läkemedelssubstans persistent och inte potentiellt persistent, därav informationen om att rifaximin är persistent i den inledande sammanfattande informationen.

Bioackumulation: Log Kow = 2,76 vid pH 7 (OECD 117).

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alger "NOEC 72 h (biomass, growth) = 0.76 microg/L (OECD 201)."

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,26 vilket ger risken låg.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm