Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risedronsyra

Information

Fara 6* P 3* B 0 T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm