Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ritonavir

Fara 8 P 3 B 3 T 2 Risk Försumbar

Information

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2013.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm