Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rokuronium

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Det kan inte uteslutas att rokuroniumbromid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Rokuroniumbromid har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att rokuroniumbromid är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av rokuroniumbromid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Esmeron (rokuronium) från MSD (hämtad 2021-12-08).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: log Kow = 0,5 vid 20°C (okänd metod).

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av rokuroniumbromid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm