Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rokuronium

Information

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Esmeron (rokuronium) från MSD (hämtad 2019-06-14).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: log Kow = 0,5 vid 20°C (okänd metod).

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av rokuroniumbromid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-06-14. Finns Fass-info från MSD. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Datum för miljörisk ändrat från 2010-01-01 till 2019-06-14.