Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ropivakain

Sammanfattning

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2021-10-27). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Ropivakain är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Ropivakain har inte potential att lagras i vattenlevande organismer.
Toxicitet. Ropivakain har måttlig akut toxicitet.
Risk. Användningen av ropivakain (försäljningsdata Sverige 2009) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Narop (ropivakain) från AstraZeneca (hämtad 2011-05-27).

Fara

Persistens: "The aerobic biodegradability was determined in accordance with ISO 7827-1984 (E) (Ref. 1), using the OECD guidelines’ criteria for ready biodegradation. According to the results, ropivacaine is not readily biodegradable (loss of Dissolved Organic Carbon (DOC) < 70% after 28 days)."

Bioackumulation: "Log D = 2.06 at pH 7.4 (25ºC) (experimental)."

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) "EC50 (Immobilisation) 48 h" = 34 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2009. PEC/PNEC = 1,4 x 10-4 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm