Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sakubitril

Sammanfattning

Persistens. Sakubitril bryts ned i miljön.

Bioackumulering. Sakubitril har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Sakubitril har låg kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av sakubitril (försäljningsdata Sverige 2021) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass och utredningsrapport för Entresto (sakubitril, valsartan) bortsett från risken som kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för sakubitril från Entresto (sakubitril, valsartan) från Novartis (hämtad 2023-09-28).

Fara

Persistens: "DT50total system = 6.5 – 11.2 days; DT90total system = 21.7 – 37.2 days (OECD 308). [---] According to the criteria prescribed for OECD 308 studies and given that the DT50 of sacubitrat is < 32 days for the total system. Sacubitril can be classified as “Sacubitril is degraded in the environment.”"

Bioackumulation: "LogD pH 2 = 2.9; LogD pH 5 = 1.7; LogD pH 7 = -0.66 (OECD107). ... Justification of chosen bioaccumulation phrase: Since log P < 4, Sacubitril has a low potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Pimephales promelas, fathead minnow) NOEC 10 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2021. PEC/PNEC = 0,00008 vilket ger risken försumbar.

Allmänt om utredningsrapporter

Sedan 2006 finns krav på att det företag som ansöker om godkännande för försäljning av läkemedel inom EU ska göra en miljöriskbedömning (ERA) för de aktiva läkemedelssubstanserna. Delar av miljödata finns i den publika utredningsrapporten (PAR/EPAR för centralt godkända läkemedel). Miljöhänsyn vägs inte in i nytta-/riskförhållandet för humanläkemedel och miljöaspekter ingår inte heller i efterkontrollsystemet. Det finns således inget krav på företagen att hålla sig informerade om utvecklingen för deras substanser från miljösynpunkt och att därmed uppdatera miljöriskbedömningen vartefter ny information tillkommer.

PEC-värdena som används för uträkning av risk i tillverkarnas utredningsrapporter baseras på beräknad användning av den läkemedelsprodukt som utredningen avser, inte av alla läkemedel som innehåller samma aktiva substans.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Entresto, 24 September 2015, EMA/671279/2015. Sakubitril metaboliseras till LBQ657 som miljöriskbedömningen avser.

Fara

Persistens: "OECD 308: DissT50, water = 6.0 and 6.5 d. DegT50, system = 11 and 11 d. % shifting to sediment: 36% and 56% at day 14, increasing thereafter."

Bioackumulation: Log Kow = 2,9.

Kroniskt toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk NOEC ≥ 10 000 mikrog/L.

Kommentar: Värden som redovisas som större än eller större än/lika med är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i utredningsrapport från ett europeiskt perspektiv:

PEC = 0,97 mikrog/L.

PNEC = Lägsta NOEC, 10 000 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för 3 kroniska studier) = 1 000 mikrog/L

PEC/PNEC = 0,00097 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm