Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sakvinavir

Sammanfattning

Fara 7 P 3 B 3 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm