Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salbutamol

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Salbutamol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Salbutamol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Salbutamol har låg kronisk toxicitet. Data finns emellertid endast för en trofinivå.
Risk. Risk för miljöpåverkan av salbutamol kan inte uteslutas, då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ventoline (salbutamol) från GlaxoSmithKline (hämtad 2021-07-06).

Fara

Persistens: "Ready degradability: 1% degradation in 28 days (TAD 3.11). Soil Degradation: 1.3 to 38.7% degradation in 64d (TAD 3.12). [...] Salbutamol is not readily degradable or inherently degradable. The phrase “Salbutamol is potentially persistent in the environment” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Dow = -2,80 vid pH 7.

Toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå: kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) NOEC 8 dagar (reproduktion) 100 mg/L.

Risk

Försäljningsdata finns i Sverige för år 2018. PEC/PNEC: "Risk of environmental impact of salbutamol cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available."

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Salbutamol har uppmätts i koncentrationer upp till 15 ng/L i utgående vatten från avloppsreningsverk och också detekterats i Stockholms innerstad ut i skärgården i koncentraioner mellan 01, och 0,4 ng/L.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm