Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salbutamol

Information

Fara 3* P 3 B 0 T 0* Risk Kan ej uteslutas

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ventoline (salbutamol) (hämtad 2018-07-06).

Fara

Persistens: "Ready degradability: 1% degradation in 28 days (TAD 3.11). Soil Degradation: 1.3 to 38.7% degradation in 64d (TAD 3.12)."

Bioackumulation: Log Dow = -2,80 vid pH 7.

Toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå: kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) NOEC 8 dagar (reproduktion) 100 mg/L.

Risk

Försäljningsdata finns i Sverige för år 2014. PEC/PNEC: "Risk of environmental impact of salbutamol cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-06] Finns Fass-info från GSK. Finns ingen assessment report. Finns NOEC för 1 trofinivå som blir T=0, ändrat från T=1 "osäker".