Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sarilumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Kevzara (sarlimuab) 21 april 2017 EMA/292840/2017.

"Sarilumab is a monoclonal antibody consisting of natural amino acids, and is therefore not expected to pose a risk to the environment. As such, no ERA was performed.

This is in line with the CHMP Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use (ERA Guideline)."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Kevzara från Sanofi AB (hämtad 2020-05-05).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm