Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Saxagliptin

Information

Fara 2* P 0 B 0 T 2* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm