Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Selendisulfid

Sammanfattning

Fara 6* P 3* B 0 T 3 Risk Medelhög

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Selsun (selendisulfid) (hämtad 2018-08-20).

Fara

Persistens: Finns inga data.

Bioackumulation: Log Pow = 0,91 vid neutralt pH.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för alg (Pseudokirchnerella subcapitata) 0,547 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 1,26 vilket ger risken medelhög.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm