Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Semaglutid

Information

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Ozempic (semaglutid), 14 December 2017, EMA/CHMP/715701/2017.

"The active substance is a peptide. Therefore, semaglutide is not expected to pose a risk to the environment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ozempic från Novo Nordisk (hämtad 2019-10-15).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler, såsom vacciner och hormoner, är undantagna bör de ändå betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-10-15.] Finns Fass-info från NovoNordisk och utredningsrapport för Ozempic.