Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Semaglutid

Sammanfattning

Den aktiva substansen semaglutid är en peptid och bedöms inte medföra någon miljöpåverkan. Fass har dock följande tillägg: Även om biomolekyler, såsom vacciner och hormoner, är undantagna bör de ändå betraktas som biologiskt aktiva.

 

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapporter och Fass.se.

Detaljerad information

Utredningsrapport för Wegovy

Utredningsrapport för Wegovy (semaglutid), 11 November 2021, EMA/112307/2022.

"The active substance is a peptide. Therefore, semaglutide is not expected to pose a risk to the environment. [...] The active substance is a natural substance, the use of which will not alter the concentration or distribution of
the substance in the environment. Therefore, semaglutide is not expected to pose a risk to the environment."

Utredningsrapport för Ozempic

Utredningsrapport för Ozempic (semaglutid), 14 December 2017, EMA/CHMP/715701/2017.

"The active substance is a peptide. Therefore, semaglutide is not expected to pose a risk to the environment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ozempic från Novo Nordisk (hämtad 2022-03-21).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler, såsom vacciner och hormoner, är undantagna bör de ändå betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm