Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sibutramin

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm