Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Siltuximab

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Sylvant (siltuximab), 20 March 2014, EMA/CHMP/258608/2014.

"No environmental risk assessment was submitted. In accordance with the Guideline on the environmental risk assessment (ERA) of medicinal products for human use [EMEA/CHMP/SWP/4447/00], peptides and proteins are excluded from the need for an environmental risk assessment. Therefore, an ERA for siltuximab is not required."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Sylvant från Janssen (hämtad 2019-09-04).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-04 Helena Ramström] Finns Fass-info från Janssen och utredningsrapport för Sylvant. Revideratdatum ändrat från 2016-09-09 resp. miljöriskdatum "inget" ändrat till 2019-09-04.