Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Solifenacin

Sammanfattning

Miljöinformation saknas för solifenacin på fass.se (2021-09-21). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Det kan inte uteslutas att solifenacin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att solifenacin bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att solifenacin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av solifenacin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-09-21] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Gammal Fass-info saknas. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2016-03-31 till 2021-09-21.