Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Somatropin

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för somatropin från Ferring, IPSEN, Lilly och Novo Nordisk (hämtade 2019-07-08).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler, såsom vacciner och hormoner, är undantagna bör de ändå betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Helena Ramström 2019-07-08. Finns miljöinformation från flera företag på Fass.se. Har lagt till enl. Fass-info: Även om biomolekyler, såsom vacciner och hormoner, är undantagna bör de ändå betraktas som biologiskt aktiva. Ändrat reviderat datum 2016-03-31 till 2019-07-08.