Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sorbitol

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm