Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sotalol

Sammanfattning

Miljöinformation saknas på fass.se för sotalol (2021-11-12). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Det kan inte uteslutas att sotalol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att sotalol bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att sotalol är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av sotalol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Detaljerad information

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Sotalol har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Region Stockholm 2018. Halterna i renat avsloppsvatten har varit upp till 176 ng/L och i ytvatten upp till 4,9 ng/L.

EU:s bevaknings- och kandidatlista för grundvatten

Sotalol är med på EU:s bevakningslista över substanser vars halter i grundvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-11-12] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Finns med i IVL:s mätrapport från 2014. Ändrat revideratdatum 2020-01-29 till 2021-11-12. [Helena Ramström 2020-01-29] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Finns med i IVLs rapport 2014, Stockholms mätningar 2012-2016, sediment men LOQ, avloppsvatten 2017, avloppsvatten och ytvatten 2018. Revideratdatum 2016-03-31 ändrat till 2020-01-29.