Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sotalol

Information

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas 2020-01-29. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Sotalol har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Region Stockholm 2018. Halterna i renat avsloppsvatten har varit upp till 176 ng/L och i ytvatten upp till 4,9 ng/L.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.
  2. Provtagningar av läkemedelsrester i vatten, sediment och fisk för Region Stockholm.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-01-29] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Finns med i IVLs rapport 2014, Stockholms mätningar 2012-2016, sediment men LOQ, avloppsvatten 2017, avloppsvatten och ytvatten 2018. Revideratdatum 2016-03-31 ändrat till 2020-01-29.