Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Spironolakton

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att spironolakton är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att spironolakton bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att spironolakton är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av spironolakton kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Spironolakton Pfizer (hämtad 2022-04-20).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av spironolakton kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm