Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Streptokinas

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Avregistrerat i Sverige. Uppgifterna om risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Streptase (streptokinas) från CSL Behring (hämtad 2011-05-19).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-02 Helena Ramström] Avregistrerat 2015-08-31. Ändrat revideratdatum från 2016-03-31 till 2019-09-02. Finns arkivex. Ingen assessment report.